Friday, July 1, 2011

Love is about imparting a sense of security to your relationship

Kailangan sa mga partner ang ipakita na mahalaga sa bawat isa sakanila yung relationship nila. Alagaan nilang mabuti yung samahan nila. Kahit pa sabihin nila na nag-aaway sila, normal lang yun. Ang mahalaga, sa bawat away ng isang couple, natututo sila. Nalalaman nila ang di dapat para sa ikabubuti ng relationship nila. Kailangan iparamdam ng bawat couple yung importance nung relationship nila, di lang dahil sa kailangan, pero dahil gusto nila itong pagtibayin pa.

"For a successful relationship, it is always better that you contribute the maximum and make your partner feel secure about the relationship."


No comments:

Post a Comment